All posts in "Revit Architecture Cơ Bản"
Share

[ Bài 2 ] – Tổng quan về phần mềm Revit Architecture

24/10/2015

Xin chào bạn tới với Website Revitbox.net Ở bài học Revit số 2 này tôi sẽ giới thiệu với các bạn tổng quan về phần mềm Revit trước khi đi sâu tìm hiểu nó Nội dung bài học Revit số 2: Các loại Template khi mở phần mềm Revit Thanh truy cập nhanh trong Revit […]

Share

[ Bài 3 ] – Các công cụ quan sát đối tượng trong Revit Architecture

24/10/2015

Xin chào bạn tới với Website Revitbox.net Ở bài học Revit số 3 này tôi sẽ giới thiệu với các bạn các công cụ quan sát đối tượng trong Revit Architecture Nội dung bài học Revit số 3: Cách mở và điểu chỉnh các cửa sổ khung nhìn trong revit Cách mở và quan sát […]

Share

[ Bài 4 ] – Các lệnh dựng hình cơ bản trong Revit Architecture

24/10/2015

Xin chào bạn tới với Website Revitbox.net Ở bài học Revit số 4 này tôi sẽ giới thiệu với các bạn các lệnh dựng hình cơ bản trong Revit Nội dung bài học Revit số 4: Cách vẽ các đường hình học cơ bản ( đường thẳng, đường cong, chữ nhật,….) Giới thiệu chế độ […]

Share

[ Bài 5 ] – Cách tạo lưới trục trong Revit Architecture

24/10/2015

Xin chào bạn tới với Website Revitbox.net Ở bài học Revit số 5 này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo lưới trục trong Revit Nội dung bài học Revit số 5: Tác dụng của việc tạo lưới trục Ra lệnh tạo lưới trục Tạo kiểu lưới trục mới Cách dựng đường lưới […]

Share

[ Bài 6 ] – Cách tạo thư viện đầu lưới trục trong Revit

24/10/2015

Xin chào bạn tới với Website Revitbox.net Ở bài học Revit số 6 này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo ký hiệu thư viện đầu lưới trục trong Revit Nội dung bài học Revit số 6: Cách load family ký hiệu đầu lưới trục Chỉnh sửa family đầu lưới trục trong thư […]

Share

[ Bài 7 ] – Tạo cao độ trong Revit

24/10/2015

Xin chào bạn tới với Website Revitbox.net Ở bài học Revit số 7 này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo cao độ trong Revit Nội dung bài học Revit số 7: Tác dụng của cao độ Ra lệnh tạo cao độ trong Revit Cách tạo 1 kiểu cao độ mới Chỉnh sửa […]

Share

[ Bài 8 ] – Tạo thư viện ký hiệu cao độ trong Revit

24/10/2015

Xin chào bạn tới với Website Revitbox.net Ở bài học Revit số 8 này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo ký hiệu thư viện cao độ trong Revit Nội dung bài học Revit số 8: Cách mở file thư viện tạo ký hiệu cao độ Vẽ kiểu ký hiệu cao độ trong […]

Share

[ Bài 9 ] – Cách dựng cột và tạo thư viện cột trong revit

24/10/2015

Xin chào bạn tới với Website Revitbox.net Ở bài học Revit số 9 này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách dựng cột và tạo thư viện cột trong revit  Nội dung bài học Revit số 9: Cách load kiểu cột vào công trình Ra lệnh vẽ cột Tạo kiểu cột mới trong Revit […]

Share

[ Bài 10 ] – Dựng dầm, giằng trong revit

24/10/2015

Xin chào bạn tới với Website Revitbox.net Ở bài học Revit số 10 này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo dầm và giằng trong revit  Nội dung bài học Revit số 10: Ra lệnh tạo dầm, giằng trong Revit Tạo kiểu dầm, giằng mới  Chỉnh sửa kiểu dầm, giằng đã tạo Vẽ […]